Kodinkulma Oy LKV on Savonlinnalainen yksityinen kiinteistönvälitysliike ja tämä seloste koskee vain sen toteuttamaa henkilötietojen käsittelyä.

Miksi asiakastietoja kerätään?

Kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 2000/1075 nojalla on kiinteistönvälitysliike velvollinen pitämään päiväkirjaa tekemistään toimeksiannoista. Toimeksiantoihin sekä toteutuneisiin kauppoihin liittyvä manuaalinen materiaali on säilytettävä arkistoituna viiden vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä. Henkilötietoja tarvitaan lakisääteisesti.

Kiinteistönvälitysliike tarvitsee seuraavia tietoja välitystehtävän eri vaiheissa

  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Kansalaisuus
  • Jos asiakkaana on yhteisö, yhteisön edustajalta kerätään siihen tarvittavat asiakirjatiedot
  • Toimeksiannon alkamis- ja päättymispäivä sekä toimeksiannon sisältö ja ehdot
  • Välitettävän kohteen tiedot sekä toimeksiantajan taustatiedot kohteen osalta
  • Välitysliikkeen järjestämät asuntoesittelyt ja saadut tarjoukset sisältöineen
  • Sopimusosapuolten henkilötiedot, sopimuksen kohde, kauppahinta tai vuokran määrä sekä välityspalkkio
  • Rahanpesulain edellyttämät tiedot

Henkilötietojen vastaanottajana ja käsittelijänä toimii Kodinkulma Oy LKV:n henkilökunta. Tietojen siirrossa kiinteistönvälitysjärjestelmään noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Kodinkulma Oy LKV säilyttää toimeksiantoon liittyviä tietoja sekä manuaalisia asiakirjoja kymmenen vuotta hyvän välitystavan sekä velvoite- ja vastuukysymysten mukaisesti.

Rekisterin tietokannat on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan ja käyttöoikeudet on rajattu kiinteistönvälitystehtävissä Kodinkulma Oy LKV:ssä toimiville henkilöille, joilla kullakin on oma salasanansa sähköiseen tiedostoon.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa ja tarvittaessa vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Asiakasrekisterin ylläpitäjä on Kodinkulma Oy LKV .

Yhteyshenkilö: 
Timo Ronkainen, LKV
0440 502302
timo.ronkainen@kodinkulma.fi